Windows Server 2008 R2 Recycle Bin Active Directory Geri Dönüşüm Kutusu

Son güncelleme: 13/07/17Windows Server 2008 R2  Recycle Bin Active Directory Geri Dönüşüm Kutusu Start / Administrative Tools / Active Directory Powershelli başlatın Active Directory Recyle bini aşağıdaki komut ile aktif edin Enable-ADOptionalFeature –Identity ‘CN=Recycle Bin Feature,CN=Optional Features,CN=Directory Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration, DC=home,DC=contoso,DC=com’ –Scope Forest –Target ‘contoso.com’   Silinen kullanıcı hesabını restore etmek için ; Start / Administrative tools /Active Directory Powershelli başlatın Aşağıdaki komutu girerek restore işlemini başlatın: Get-ADObject -SearchBase “CN=Deleted Objects,DC=contoso,DC=com” -ldapFilter:”(msDs-lastKnownRDN=SilinenObjeAdı)” –IncludeDeletedObjects –Properties lastKnownParent Yukarıdaki komut size silinen Objenin bilgilerini getirecektir. Bu çıktı içerisinden ObjectGUID satırındaki bilgiyi kopyalayın ve aşağıdaki satırda ilgili alana girin. Get-ADObject -Filter {ObjectGUID -eq “dh8ee759-391a-4656-b089-15738f1c8e81”} -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject … Continue reading Windows Server 2008 R2 Recycle Bin Active Directory Geri Dönüşüm Kutusu