How To: Tüm Exchange Sunucularının DAG Durumunu Kontrol Edin

Son güncelleme: 25/12/17Exchange ortamında tüm DAG’lerin durumunu hızla kontrol etmeye yardımcı olan iki yararlı cmdlet Get-MailboxDatabaseCopyStatus bir DAG’nin parçası olan veritabanlarınızla ilgili durum bilgilerini gösterecektir. Aşağıdaki cmdlet, ortamınızdaki tüm DAG’lardaki tüm veritabanlarını kontrol edecektir: (Get-DatabaseAvailabilityGroup) | ForEach {$_.Servers | ForEach {Get-MailboxDatabaseCopyStatus -Server $_}} Test-ReplicationHealth cmdlet’i bir DAG’deki bir Posta Kutusu sunucusuna genel bir bakış sağlayan replikasyon ve replay durumunun tüm yönlerini kontrol etmenize izin verir. Tüm posta kutusu sunucularının replikasyon durumunu tek seferde kontrol etmek için aşağıdakileri uygulayın: (Get-DatabaseAvailabilityGroup) | ForEach {$_.Servers | ForEach {Test-ReplicationHealth -Server $_}}