How To: Tüm Exchange Kullanıcıları İçin Son Oturum Açma Süresini Bulma

Son güncelleme: 29/12/17Exchange Server’ınıza bağlanın ve aşağıdakileri yürütün: Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName, LastLogonTime Son Oturum Açma Saatine Göre Sırala: Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName, LastLogonTime | Sort-Object LastLogonTime Son Oturum Açma Süresine Göre Sırala ve CSV’ye Dışa Aktarma: Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName, LastLogonTime | Sort-Object LastLogonTime > .\LogonTime.csv