How To: Tüm Exchange Kullanıcıları İçin Son Oturum Açma Süresini Bulma

Bumerang - Yazarkafe

Exchange Server’ınıza bağlanın ve aşağıdakileri yürütün:

Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName, LastLogonTime

Son Oturum Açma Saatine Göre Sırala:

Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName, LastLogonTime | Sort-Object LastLogonTime

Son Oturum Açma Süresine Göre Sırala ve CSV’ye Dışa Aktarma:

Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName, LastLogonTime | Sort-Object LastLogonTime > .\LogonTime.csv