How To: Tüm DAG’ler için Posta Kutusu Veritabanı Kopyalama Durumunu Denetleme

Son güncelleme: 25/12/17Get-MailboxDatabaseCopyStatus, bir DAG’nin parçası olan veritabanlarınızla ilgili durum bilgilerini gösterir. Aşağıdaki cmdlet, ortamınızdaki tüm DAG’lerdeki tüm veritabanlarını kontrol edecektir: (Get-DatabaseAvailabilityGroup) | ForEach {$_.Servers | ForEach {Get-MailboxDatabaseCopyStatus -Server $_}}