How To: Tüm DAG’ler için Posta Kutusu Veritabanı Kopyalama Durumunu Denetleme

Bumerang - Yazarkafe

Get-MailboxDatabaseCopyStatus, bir DAG’nin parçası olan veritabanlarınızla ilgili durum bilgilerini gösterir.

Aşağıdaki cmdlet, ortamınızdaki tüm DAG’lerdeki tüm veritabanlarını kontrol edecektir:

(Get-DatabaseAvailabilityGroup) | ForEach {$_.Servers | ForEach {Get-MailboxDatabaseCopyStatus -Server $_}}