How To: Exchange E-posta Adreslerinin Listesini Dışa Aktarma

Bumerang - Yazarkafe

Exchange Server’ınıza bağlanın ve aşağıdakileri yürütün:

Primary Email Adresi Bulun:

Get-Mailbox | Select Name, DisplayName, UserPrincipalName, PrimarySMTPAddress

Tüm Email Adreslerini Bulun:

Get-Mailbox | FT -Wrap Name, DisplayName, UserPrincipalName, PrimarySMTPAddress, EmailAddresses

Sırala ve CSV’ya Dışa Aktar:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Where {$_.name -NotLike ‘*DiscoverySearchMailbox*’} | Sort Alias | Select UserPrincipalName, DisplayName,Name, Alias,RecipientTypeDetails, EmailAddresses, PrimarySmtpAddress, MicrosoftOnlineServicesID, WindowsLiveID, WindowsEmailAddress | Export-CSV –NoTypeInformation .\EmailAddress.CSV