How To: Active Directory’de içi boş olan organizational unit’leri bulmak

Son güncelleme: 3/01/18Active Directory’de içi boş olan organizational unit’leri bulmak için aşağıdaki script’i kullanabilirsiniz. Büyük AD yapılarında zamanında açılan ancak artık kullanılmayan ve atıl durumda olan OU’larını bulmak ya da için boş olan Organizational Unit’leri bulmak isterseniz aşağıdaki script işinizi görecektir.   Get-ADOrganizationalUnit -filter * -Properties Description -PipelineVariable pv | Select DistinguishedName,Name,Description, @{Name=“Children”; Expression = { Get-ADObject -filter * -SearchBase $pv.distinguishedname | Where { $_.objectclass -ne “organizationalunit”} | Measure-Object | Select -ExpandProperty Count }} | Where {$_.children -eq 0} | foreach { Set-ADOrganizationalUnit -Identity $_.distinguishedname -ProtectedFromAccidentalDeletion $False -PassThru -whatif | Remove-ADOrganizationalUnit -Recursive -whatif } Yukarıdaki script ile içi boş durumda … Continue reading How To: Active Directory’de içi boş olan organizational unit’leri bulmak