Active Directory çoklu kullanıcı OU taşıma işlemi powershell

Son güncelleme: 18/04/17Active Directory kullanıcılarının bir OU dan başka bir OU’ya Powershell kullanarak topluca taşımak için aşağıdaki script’i kullanabilirsiniz. Hazırlıklar: CSV File Aşağıdaki örnek gibi hazırlayabilirsiniz. Adını users.csv olarak oluşturun. CSV File Örnek: samaccountname ali.yilmaz kemal.yildiz import-module Activedirectory Import-CSV users.csv | % { Get-ADUser $_ | Move-ADObject -TargetPath “OU=Users,DC=domain,DC=local” -whatif } -TargetPath: Taşımak istediğiniz OU adresi. Yukarıdaki Powershell script sırasıyla çalıştırılır. Not: -Whatif komutu ile çalıştırıldığında komut çalıştırılmaz, sonuç üretmez. Komutun doğru çalışıp çalışmayacağını test etmek için önce kullanılır. Komutun taşıma işlemini gerçekleştirmesi için -whatif komutu çıkartılırak tekrar çalıştırılır. Import-CSV users.csv | % { Get-ADUser $_ | Move-ADObject -TargetPath “OU=Users,DC=domain,DC=local” }