Active Directory çoklu kullanıcı OU taşıma işlemi powershell

Bumerang - Yazarkafe

Active Directory kullanıcılarının bir OU dan başka bir OU’ya Powershell kullanarak topluca taşımak için aşağıdaki script’i kullanabilirsiniz.

Hazırlıklar:

  • CSV File Aşağıdaki örnek gibi hazırlayabilirsiniz. Adını users.csv olarak oluşturun.

CSV File Örnek:

samaccountname

ali.yilmaz

kemal.yildiz

  • import-module Activedirectory
  • Import-CSV users.csv | % { Get-ADUser $_ | Move-ADObject -TargetPath “OU=Users,DC=domain,DC=local” -whatif }

-TargetPath: Taşımak istediğiniz OU adresi.

Yukarıdaki Powershell script sırasıyla çalıştırılır.

Not: -Whatif komutu ile çalıştırıldığında komut çalıştırılmaz, sonuç üretmez. Komutun doğru çalışıp çalışmayacağını test etmek için önce kullanılır.

Komutun taşıma işlemini gerçekleştirmesi için -whatif komutu çıkartılırak tekrar çalıştırılır.

Import-CSV users.csv | % { Get-ADUser $_ | Move-ADObject -TargetPath “OU=Users,DC=domain,DC=local” }