Month: August 2018

Microsoft LAPS (Local Administrator Password Solution) için İstemcileri Ayarlama

Microsoft LAPS (Local Administrator Password Solution) hakkındaki serimizin 3. Bölümünde, LAPS için Grup İlkesi’nin kurulumunu ele alacağım, client’i yönetilen istemcilere kurmak ve hem GUI’de hem de PowerShell’de yerel Yönetici parolalarını görüntülemekten bahsediyor olacağım. Active Directory (AD) şemasını ve izinlerini güncelleştirdikten sonra Microsoft Local Administrator Password Solution (LAPS) ayarlamadaki son adım, istemci …

Ubuntu’da MRTG Nasıl Kurulur ve Yapılandırılır

MRTG (Multi Router Traffic Grapher) ağ bağlantılarındaki trafik yükünü izlemek, ölçmek ve veriyi grafik biçiminde sunmak için Perl’de yazılmış bir açık kaynak aracıdır. Bu araç, ağ anomalileri izlemenize ve sorunlarını gidermenize yardımcı olur. MRTG SNMP protokolünü destekleyen tüm network cihazları ile çalışır. SNMP ağ aygıtlarını izler ve her arabirimden ne kadar trafik …