Month: December 2017

How To: Exchange E-posta Adreslerinin Listesini Dışa Aktarma

Exchange Server’ınıza bağlanın ve aşağıdakileri yürütün: Primary Email Adresi Bulun: Get-Mailbox | Select Name, DisplayName, UserPrincipalName, PrimarySMTPAddress Tüm Email Adreslerini Bulun: Get-Mailbox | FT -Wrap Name, DisplayName, UserPrincipalName, PrimarySMTPAddress, EmailAddresses Sırala ve CSV’ya Dışa Aktar: Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Where {$_.name -NotLike ‘*DiscoverySearchMailbox*’} | Sort Alias | Select UserPrincipalName, DisplayName,Name, Alias,RecipientTypeDetails, EmailAddresses, …

How To: Tüm Exchange Kullanıcıları İçin Son Oturum Açma Süresini Bulma

Exchange Server’ınıza bağlanın ve aşağıdakileri yürütün: Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName, LastLogonTime Son Oturum Açma Saatine Göre Sırala: Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName, LastLogonTime | Sort-Object LastLogonTime Son Oturum Açma Süresine Göre Sırala ve CSV’ye Dışa Aktarma: Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName, LastLogonTime | Sort-Object LastLogonTime > …

How To: Windows 10’da ‘God Mode’nu etkinleştirin

God Modu, Windows 10’daki menülerin içinde genellikle gömülü olan ayarlara ve seçeneklere erişmenizi sağlar. God Modu’nu etkinleştirmek için yeni bir klasör oluşturun ve yeniden adlandırın: GodMode. {ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} Bu isimlendirme ile Yeni Klasörü bir Tanrı Modu Uygulaması olarak değiştirir. 239 Ayarlar’a erişmek için uygulamayı başlatın.