Month: April 2017

Active Directory çoklu kullanıcı OU taşıma işlemi powershell

Son güncelleme: 18/04/17Active Directory kullanıcılarının bir OU dan başka bir OU’ya Powershell kullanarak topluca taşımak için aşağıdaki script’i kullanabilirsiniz. Hazırlıklar: CSV File Aşağıdaki örnek gibi hazırlayabilirsiniz. Adını users.csv olarak oluşturun. CSV File Örnek: samaccountname ali.yilmaz kemal.yildiz import-module Activedirectory Import-CSV users.csv | % { Get-ADUser $_ | Move-ADObject -TargetPath “OU=Users,DC=domain,DC=local” -whatif …

Windows Server 2008 R2 Recycle Bin Active Directory Geri Dönüşüm Kutusu

Son güncelleme: 13/07/17Windows Server 2008 R2  Recycle Bin Active Directory Geri Dönüşüm Kutusu Start / Administrative Tools / Active Directory Powershelli başlatın Active Directory Recyle bini aşağıdaki komut ile aktif edin Enable-ADOptionalFeature –Identity ‘CN=Recycle Bin Feature,CN=Optional Features,CN=Directory Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration, DC=home,DC=contoso,DC=com’ –Scope Forest –Target ‘contoso.com’   Silinen kullanıcı hesabını restore etmek …